ProjektFestiwal Aktywności
Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny
Oś priorytetowa i działanie: Oś priorytetowa 6 rynek pracy, działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Realizator: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp.Z.o.o.
Wartość dofinansowania: 504 221,60
Nr wniosku: RPWP.06.02.00-30-0126/17
Partner: -
Termin realizacji: 01.07.2018 - 31.07.2019
Obszar: Województwo wielkopolskie Powiat jarociński

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych, poszukujących prac  biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia z terenu powiatu jarocińskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez udział w wsparciu doradczym indywidualnym i grupowym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji szkoleń kończących się egzaminem zawodowym oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego przez realizację minimum 3 miesięcznego, płatnego stażu zawodowego.

Projekt obejmuje udział 56 osób niepełnosprawnych (34 Kobiet i 22 Mężczyzn),  w tym:

- 11 os bezrobotnych

- 45 osób biernych zawodowo

- 6 os ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

- Status osoby niepełnosprawnej,

- Miejsce zamieszkania zgodne z obszarem realizacji projektu,

- Wiek: 30-64 lata,

- Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo

 

Oferujemy: doradztwo, kursy/szkolenia (stypendium szkoleniowe), staże zawodowe (stypendium stażowe), zwrot kosztów dojazdu.

 

W ramach projektu każdy z uczestników (56os.) otrzyma indywidualne wsparcie w postaci:

- doradztwa zawodowego (4 godz.)

- jobcoaching (3 godz.)

- pośrednictwa pracy (2 godz.)

- kursów zawodowych z płatnym stypendium szkoleniowym

- 3 miesięczny staż zawodowy

- zwrotu kosztów dojazdu

 

Dokumenty do pobrania:

        Rozeznanie

Formularz zgłoszeniowy

Obowiązek informacyjny

Ankieta kwalifikacyjna

Wywiad z komisją

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenia łącznie

Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Biuro Projektu: ul. Sieradzka 4 c Poznań

Akrualizacja 15.07.2019 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.02.00-30-0126/17 pt. ,,Festiwal aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

 Rozeznanie rynku

Aktualizacja 07.05.2019 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.02.00-30-0126/17 pt. ,,Festiwal aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie rynku kursy zawodowe 

Aktualizacja 19.03.2019 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.02.00-30-0126/17 pt. ,,Festiwal aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie rynku kursy zawodowe 

Akrualizacja 07.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.02.00-30-0126/17 pt. ,,Festiwal aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dla szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

 

Akrualizacja 11.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.02.00-30-0126/17 pt. ,,Festiwal aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

 

Aktualizacja 11.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.06.02.00-30-0126/17 pt. ,,Festiwal aktywności” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi job coachingu, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.